Doctors Honoris Causa

23 d’octubre 2023

 

Llistat de Doctors Honoris Causa de la Universitat Miguel Hernández 

“>Francisco Torreblanca García

Data de nomenament  Nom i enllaç a les imatges de l’acte 
7 d’octubre de1997 Manfred Eigen
7 d’octubre de 1997 Alfonso Escámez López
3 d’octubre de 1998 Torsten N. Wiesel
3 d’octubre de 1998 David Hunter Hubel
3 d’octubre de1998 Jaime Carvajal y Urquijo
19 d’octubre de 1998 Miguel Hernández
23 d’octubre de 1998 Pedro Laín Entralgo
22 de setembre de1999 David Cox
4 d’octubre de 1999 Fernando Alvarez de Miranda
20 d’octubre de1999 José Angel Sánchez Asiaín
27 de setembre de 2000 Stephanus Hendrikus Tijs
3 d’octubre de 2000 Federico Mayor Zaragoza
26 de gener de 2001 Friedrich Wilhem Eigler
28 de gener de 2002 Antonio García-Bellido y García de Diego
25 de setembre de 2002 Egon Balas
4 d’octubre de 2002 Luis García Berlanga
4 d’octubre de 2002 Juan Rodes Teixidor
9 de gener de 2003 Josep Carreras Coll
7 d’octubre de 2003 Margarita de Borbón y Borbón
28 de gener de d2004 José Antonio Escudero López
21 de maig de 2004 Joaquín Fuster de Carulla
29 d’octubre de 2004 Pedro Amat Muñoz
29 d’octubre de 2004 Pedro Ruiz Torres
29 d’octubre de 2004 Araceli Maciá Antón
4 d’octubre de 2005 Valentín Fuster de Carulla
6 d’octubre de 2006 Manuel Valdés Blasco
26 de febrer de 2007 Sean Scully
4 de juny de 2008 Rafael Benítez Maudes
28 de novembre  de 2008 George F. Smoot
28 de gener de 2009 Millán Millán Muñoz
2 d’octobre  de 2009 Robert Wayne Shaw
24 de maig de 2010 David Álvarez Díez
18 de juny de 2010 Rosa María Calaf Solé
21 de juny de 2010 Joan Manuel Serrat i Teresa
1 d’octubre de 2010 C.A. Knox Lovell
7 d’octubre de  2011 Helga Ellen Kolb
7 d’octubre de  2011 Richard Alan Normann
28  de gener de 2011 Luís Gámir Casares
27 de gener de 2012 María Josefa Izuel Giménez
28 de gener de 2013 Paul Mockapetris
27 de juny de 2013 Enrique Dacosta Vadillo
27 de juny de 2013 Francisco Torreblanca García
28 de gener de 2014 Francisco García Olmedo
27 de juny de 2014 Marcus Felson

*Polse en l’enllaç del nom del DHC i podrà veure les imatges de l’acte.

Llistat de Doctors Honoris Causa per Curs Acadèmic.