Presa de possessió dels Equips Rectorals

14 d’octubre 2019

Polse en el enllaç per veure les imatges de l’acte.