(Español) Presentación

8 d’octubre 2021

     

    

La Unitat de Protocol de la Universitat Miguel Hernández té com a missió principal organisar i gestionar els principals actes acadèmics i institucionals relacionats amb el desenvolupament de l’activitat universitària, així com assistir al Rector i al Consell de Direcció.

Des de la nostra unitat s’ofereix assessorament i col·laboració a la comunitat universitària en l’organització i gestió protocol·lària d’esdeveniments, tals com presentacions, graduacions, congressos i jornades.