Firma de l’Acord de col·laboració entre la Universitat Miguel Hernández d’Elx i el Consorci “Centro de Investigación Biomédica” a l’àrea temàtica d’enfermetats hepàtiques i digestives (CIBERehd)

64