RSS de  RSS
ACORDS INSTITUCIONALS NOTICIES I EVENTS DEL RECTOR
3 d’abril 2012
NOTICIES I EVENTS DEL RECTOR PRESENTACIONS
3 d’abril 2012
ESDEVENIMENTS INSTITUCIONS I EMPRESES NOTICIES I EVENTS DEL RECTOR ALTRES ACTES
3 d’abril 2012
NOTICIES I EVENTS DEL RECTOR PREMIS CONSELL SOCIAL
9 de maig 2012
NOTICIES I EVENTS DEL RECTOR PRESENTACIONS
3 d’abril 2012
ACTES ACTES ACADèMICS CERIMòNIES HONORIS CAUSA SANT TOMàS D'AQUINO
[ 27 Gener, 2012; 12:00 a 15:00. ] Durant el Solemne Acte Acadèmic de Sant Tomàs Aquino, la UMH, va investir com Doctora Honoris Causa a la catedràtica d'Òptica de la Universitat Autònoma de Barcelona, María Josefa Yzuel Giménez. Ademés, es va investir a 81 Nous Doctors i es van entregar 40 premis Extraordinaris  de Titulació, 30 diplomes a docents destacats, 15 premis Extraordinaris de Doctorat  i [...]
20 d’abril 2021
NOTICIES I EVENTS DEL RECTOR VISITES INSTITUCIONALS
27 de febrer 2013
ESDEVENIMENTS INSTITUCIONS I EMPRESES NOTICIES I EVENTS DEL RECTOR
3 d’abril 2012