La UMH La signa un conveni amb Aquagest, AGAMED i Aigües d’Elx